Duurzaamheid

Wij zijn bij ons op boerderij dagelijks bezig om melk en kaas te produceren onder de beste omstandigheden voor dier en milieu. Hieronder vertellen wij wat wij allemaal doen in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Tijdens de openingstijden van de winkel bent u ook altijd van harte welkom om een kijkje te nemen in onze koeienstal.

Onze koeienstal voldoet aan de eisen van Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), dit houdt onder andere in dat de stal voorzien is van ligbedden voor iedere koe, koeborstels voor een heerlijke massage en heel veel ventilatie door een hoge nok en open zijkanten. Bij slecht weer zorgt speciaal winddoek aan de zijkant ervoor dat de koeien niet nat of koud worden. Ook is onze stal voorzien van een emissie-arme vloer. Deze dichte vloer heeft minder ammoniak uitstoot dan een traditionele roostervloer. Een mestschuif zorgt ervoor dat deze vloer schoon blijft.

De mest van onze koeien kunnen wij volledig kwijt op onze eigen grond. Tijdens het uitrijden van deze mest voegen wij ook water toe, dit zorgt ervoor dat de mest beter wordt opgenomen door de grond en beperkt de emissie uitstoot. Ook voorzien wij een aantal percelen van stro mest. Weidevogels zijn altijd erg blij met stro mest, het stro kunnen ze gebruiken om nestjes van te bouwen en deze mest zorgt voor meer organische stof in de bodem en dus meer bodemleven zoals wormen.

Voordat wij gaan maaien wordt door de vogelvereniging het land gecontroleerd op nesten van weidevogels, deze nesten worden gemarkeerd en wij maaien hier in een brede strook omheen zodat de kuikens veilig uit het ei kunnen komen.  Ook maaien wij op sommige percelen pas na begin juni zodat de weidevogels alle tijd krijgen om hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen.

Ons streven is om al het ruwvoer van het eigen land te halen. Of dit lukt is afhankelijk van de weersomstandigheden. In de zomer lopen onze koeien buiten, het liefst dag en nacht, zodat ze heel veel vers gras eten. Dit zorgt ook voor heerlijke kazen. Als de koeien op stal staan, omdat het buiten te nat is, of er te weinig gras staat, dan voeren we ze gras wat we van ons eigen land hebben gemaaid. Naast gras krijgen de koeien ook krachtvoer, mineralen en wat bijproducten. De bijproducten die wij voeren zijn meestal aardappelsnippers of bierborstel, beiden zijn vooral restproducten van de voedingsindustrie.

Wij proberen zoveel mogelijk kringlooplandbouw toe te passen op ons bedrijf. De mest van de koeien kunnen we kwijt op eigen grond en vrijwel al het ruwvoer is afkomstig van eigen grond. Omdat wij kaas maken hebben we echter nog een waardevol restproduct, kaaswei. Dit voedingsrijke product voeren wij aan onze varkens. De mest van onze varkens zetten we af bij een lokale akkerbouwer. Van de akkerbouwer kopen wij weer stro en soms mais. Zo is de kringloop op regionaal niveau voor een belangrijk deel gesloten.

Een gelukkige koe is een gezonde koe, en een gezonde koe geeft de meeste en lekkerste melk. Koeien worden bij ons op het bedrijf gemiddeld 8 jaar oud, dit is 2 jaar ouder dan gemiddeld in Nederland.